Privacyverklaring

PERSOONSGEGVENS DIE WORDEN VERWERKT

Camping Saint Nicolas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Camping Saint Nicolas,  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Camping Saint Nicolas verstrekt. Camping Saint Nicolas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor
- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM Camping Saint Nicolas GEGEVENS NODIG HEEFT

Camping Saint Nicolas verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Camping Saint Nicolas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

DELEN MET ANDEREN

Camping Saint Nicolas verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Camping Saint Nicolas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Camping Saint Nicolas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pietvdmeet@live.nl . Camping Saint Nicolas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.